نویسنده = محمد عابدی
فصلنامه وکیل مدافع؛ رویکردی جدید

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 13-16

محمد عابدی


نقد رأی: ذینفع بیمه‌ای در بیع باطل

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 235-240

محمد عابدی


رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه‌ی بین طرفین دعوا

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 89-98

محمد عابدی


مسوولیت وکلای متعدد

دوره 6، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 109-136

محمد عابدی؛ سمیه اکبرپورسکه


موانع مسئولیت مدنی والدین در برابر فرزندان

دوره 5، شماره 14، مهر 1394، صفحه 91-105

محمد عابدی؛ سید محمد مهدی قبولی درخشان؛ امیر سعیدی


مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن

دوره 3، شماره 8، اردیبهشت 1392، صفحه 15-31

محمد عابدی؛ هادی طاهری