نقد رأی: ذینفع بیمه‌ای در بیع باطل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری.

موضوعات