اهداف و چشم انداز

فصلنامه وکیل مدافع به همت کانون وکلای دادگستری خراسان و با کمک اعضای هیأت تحریریه ای که همگی از وکلای پایه یک این کانون می باشند و غالباً از اعضای هیأت علمی دانشگاه و اساتید دانشگاه می باشند، بر آن است که با انتشار مقالات علمیِ حقوقی، در راه غنای علم حقوق گام بردارد.

مقالاتی در اولویت انتشار قرار خواهند گرفت که در آنها افزون بر وصف علمی، به اوصاف: کاربردی، حرفه ای و نو بودن نیز توجه شده باشد. از این رو مقالات و ترجمه هایی که حاوی موضوعات بدیع حقوقی بوده و در عین حال دارای فواید عملی و ملموس باشند در اولویت می باشند.