رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه‌ی بین طرفین دعوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

امروزه بیش از پیش ضرورت توجه به اخلاق یا رفتار حرفه ای و تدوین آیین نامه ای برای تنظیم رفتار حرفه ای وکلای دادگستری احساس می شود. از حیث بین المللی و در نظامهای حقوقی مشهور جهان اقدامات خوبی انجام شده است، لیکن ما هنوز در مرحله تامل و تدوین پیش نویس دستورالعمل اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری هستیم. در این گفتار مختصر با عنوان رفتار حرفه ای وکیل در مصالحه‌ی طرفین دعوا به بیان مفهوم اخلاق حرفه ای و مبانی قانونی، مذهبی و اخلاقی نقش وکیل در سازش بین اصحاب دعوا و شیوه های امکان مصالحه می پردازیم.
نمایندگی اصحاب دعوا توسط اشخاص متخصص در جریان دادرسی، در امر اقامه‌ی دعوا و دفاع از موکل، سابقه ای طولانی دارد و ضرورت داشته که تشکل حرفه ای برای تنظیم روابط دادگستری و اصحاب دعوا با وکلای دادگستری ایجاد شود و این امر با تشکیل کانون وکلای دادگستری محقق شده است. حال، تدوین اخلاق حرفه ای وکلا ضرورتی اساسی است که به نظر می رسد با وجود پاره ای از تلاشها در تدوین آن تاخیر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات