موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 25
1. اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدنی

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 117-136

میثم رامشی


2. مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 179-200

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


4. نقد رأی: ذینفع بیمه‌ای در بیع باطل

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 235-240

محمد عابدی


7. بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 31-50

حسن حسینی مقدم؛ احسان نعمتی؛ سیده آتنا مفیدیان


8. بررسی حقوقی اعطای شخصیت به ربات‌ها از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 19، زمستان 1398، صفحه 201-216

نسترن ارزانیان؛ زهرا ایزدی


9. بررسی قواعد و اصول تفسیر قرارداد و آثار آن

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 49-62

رویا سادات براتی


10. حقوق دارنده چک و نوآوری‌های قانون اصلاحی صدور چک

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 63-88

علی فتوحی‌راد


13. محدودیت های داور در صدور و اجرای دستور موقت

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 167-188

مسلم تشدیدی


14. جبران خسارت ناشی از عدم النفع و تفویت فرصت در نظام حقوقی ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 189-210

فرشته محمدحسینی


18. بررسی شرایط و آثار تغییر دعوای مدنی در حقوق ایران

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 91-110

میثم رامشی؛ علی بلوچیان


19. دموکراسی اقتصادی در حقوق کار

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 69-90

سعید سیاه بیدی کرمانشاهی


20. استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 49-68

مرتضی بهادر؛ حورا راستگوی مشهور


22. بررسی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و مقایسه آن با مقررات پیشین

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 51-62

رسول مقصودپور؛ مهرداد رضایی مقدم


24. تعارض شهادت با معاینه محل

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 101-114

حمید هروی؛ یوسف کارگذاری