بررسی تطبیقی تهاتر در حقوق ایران و اصول قراردادهای تجاری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

یکی از مهم ترین اسباب زمینه سازسقوط تعهدات، تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به موجب قانون ، قرارداد و یا حکم دادگاه، هر دو دین متقابلاً ساقط شوند. با توجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد؛ در حقوق ایران و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا، حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمند ساختن قواعد آن جهت تسریع فرآیند امور تجاری، تأمین امنیت استرداد مطالبات و نیز جلوگیری از تشریفات غیر ضروری دادرسی به ویژه در عرصه بین المللی، در تلاش هستند تا به این مهم دست یابند.شایسته است که قانونگذار ایران جهت همسو نمودن قوانین راجع به تهاتر با مقتضیات کنونی جامعه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی،  به بازنگری در برخی از مقررات مربوط  به  آن اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات