تعارض شهادت با معاینه محل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 کارشناسی رسمی دادگستری

3 کارآموز وکالت دادگستری

4 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا، بررسی و تبیین تعارض میان ادله و یافتن پاسخی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم است. شهادت و معاینه محل ممکن است در هر رسیدگی قضایی یکی از ادله مورد استناد هر یک از متداعیین باشد. در این جستار سعی بر آن شده است که با بررسی تعارض میان شهادت و معاینه محل پاسخی مناسب در این خصوص بیابیم. بدین جهت برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص مساله مذکور، ابتدا به بررسی شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا پرداخته و در نهایت با توجه به شرایط مذکور و همچنین به استناد مواد قانونی و اصول حقوقی بیان خواهیم داشت؛ علی‌الاصول معاینه محل با ماهیت اماره ارزش کمتری از شهادت دارد و در مقابل آن تاب مقاوت ندارد. با وجود این به واسطه اقناعی بودن هر دو دلیل ممکن است در موارد استثنایی و خاص با کیاست دادرس و اداره دلایل، معاینه محل چنان اقناع وجدانی بسیار فراوانی در وی ایجاد نماید که معاینه محل بر شهادت شهود مقدم بداند، دادرس دادگاه باید در هر رسیدگی با توجه به شرایط خاص هر دعوا به اداره و ارزیابی ادله پرداخته تا که بتواند یکی از دو دلیل ارائه شده را حاکم و اقدام به صدور رای نماید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-انصاری، طاهری، مسعود؛ محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، مجموعه سه جلدی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ سوم، جلد اول، سال 1388.
-اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت شرکت‌های تجاری، تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب انسانی دانشگاه‌ها، چاپ سیزدهم، جلد اول، زمستان 1387.
-خوانساری، محمد؛ منطق صوری، انتشارات دیدار، چاپ چهل و پنجم، جلد اول و دوم، سال 1391.
-دهخدا، علی اکبر؛ مجموعه چهار جلدی لغت نامه دهخدا، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ اول از دوره جدید، جلد چهارم، سال 1372.
-شبخیز، محمدتبار، محمدرضا؛ عباد؛ اصول فقه دانشگاهی، تهران: انتشارات کتاب آوا، چاپ دوازدهم، سال 1393.
-شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، مجموعه سه جلدی، تهران: انتشارات دراک، چاپ ششم، جلد سوم، سال 1385.
-صفایی، سید حسن؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی، قواعد عمومی قردادها، تهران: انتشارات بنیاد حقوقی میزان، چاپ پانزدهم، سال 1392.
-عمروانی، رحمان؛ تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی، تهران: انتشارات فکرسازان، چاپ اول، سال 1390.
-فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم کنونی، تهران: انتشارات نشر میزان، چاپ دوم، سال 1388.
-کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و دلیل اثبات، مجموعه دو جلدی، تهران: انتشارات نشر میزان، چاپ چهارم، جلد دوم، سال 1392.
-لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوقی، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، سال 1386.
-محمدی، ابوالحسن؛ مبانی استنباط حقوق اسلامی اصول فقه، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ سی و یکم، سال 1387.
-محقق داماد، سید مصطفی؛ مباحثی از اصول فقه، مجموعه سه جلدی، تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سوم، جلد سوم، سال 1383.
-انصاری، شیخ مرتضی؛ فوائدالاصول، بیروت: موسسه الاعلمی المطبوعات، سال 1991 - ۱۴۱۴قمری.
-حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید؛ شرایع الاسلام، تهران: انتشارات استقلال، چاپ سوم، سال 1370.