تأثیر اصل شفافیت در پیشگیری و بازدارندگی از اختلافات حقوقی و کیفری (سخن سردبیر)

سخن سردبیر

نویسنده

1 مدیرگروه حقوق

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی

چکیده

در این کوتاه سخن، بیان می شود که شفافیت و ایجاد شرایطی قانونی برای دسترسی آزاد به اطلاعاتِ طرف های قراردادی، تا حدود زیادی بازدارنده است و می تواند از بروز اختلاف و
ورود پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کند. در دورانی که فناوری با سرعت فزایندهای رو به تکامل است و گسترش استفاده از اینترنت و گوشی های هوشمند رواج یافته، با بهره گیری از
این امکانات به راحتی می توان سره را از ناسره باز یافت و با ایجاد شفافیت به طرفین معامله کمک کرد تا یکدیگر را با دقت بیشتری ارزیابی کرده و از در افتادن به دام تدلیس، بدعهدی، کلاهبرداری و سایر موضوعات حقوقی و کیفری رهایی یابند اگر شرایطی فراهم شود که طرف قراردادی بتواند با استعلام سریع و سهل از یک مرجع رسمی، به سوابق و موقعیت مالی و دیگر مشخصه های مؤثر مربوط به طرف معامله دست پیدا کند و با چشمانی باز وارد معامله شود، قطعاً اختلافات حقوقی و کیفری نیز به کمترین حد می رسد

کلیدواژه‌ها

موضوعات