استثنا بر استثنا؛ نقدی بر ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک

نویسنده

چکیده

چکیده

در جستار حاضر، با استناد به پیشینه تاریخی(مشروح مذاکرات مجلس‌شورای‌اسلامی) و نیز عمومات قانونی و اصول کلی، ضمن کنکاش در حکم قانونی مقرر در ماده‌واحده «قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت»، مصوب 2/2/1388 مجلس‌شورای‌اسلامی، موارد شمول، فروضِ ماده‌واحده، آیین رسیدگی و دادرسی آن، ماهیت تصمیم دادگاه و قابلیت تجدیدنظرخواهی، مدت و  نحوه تعیین میزان خسارت و به‌طورکلی شیوه‌های مرضیّ و ممکنِ رسیدگی به درخواست دستگاه‌های اجرایی دراین‌باره جستجو و تبیین  می‌شود

کلیدواژه‌ها