چالش های اثبات نسب از طریق اماره فراش در روش های کمک باروری

نویسندگان

چکیده

چکیده

بااینکه خانواده مقدس‌ترین نهاد جامعه است همیشه در کانون خانواده افراد به وظایف و تعهدات خود عمل نمی‌نمایند. آمار خیانت‌های همسران به یکدیگر حاکی از همین مطلب است. اما تکلیف فرزندانی که در چنین خانواده‌هایی به‌دنیا می‌آیند چیست؟ در‌این‌مورد باید گفت شرع مقدس اسلام و به‌تبعِ آن قوانین کشورمان مقررات خاصی را پیش‌بینی نموده‌اند که به‌واسطه آن‌ها چنانچه در نسب طفلی تردیدی ایجاد شود طفل با شرایطی خاص به خانواده‌ای که در آن به‌دنیا آمده است ملحق می‌گردد و این امر با اعمال اماره فراش محقق می‌شود.

 توالد همیشه به سادگی و با روش غالب آن یعنی نزدیکی زوجین در چارچوب روابط خانوادگی انجام نمی‌پذیرد. امروز بسیاری از زوجین از داشتن نعمت فرزند محروم‌اند و این آرزو جز با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی بشر و استفاده از تکنیک‌های کمک‌باروری جامه عمل نخواهد پوشید. در این تکنیک‌ها شروطی که برای اعمال اماره فراش در نظر گرفته شده‌اند به چالش کشیده می‌شوند. در این جستار برآنیم تا ببینیم آیا می‌توان به گونه‌ای پاسخگوی این چالش‌ها باشیم تا اماره از اثر نیفتد یا لاجرم باید تسلیم گشت و عدم حکومتِ آن را پذیرفت.

کلیدواژه‌ها