بررسی بسترهای قانونی جرم زا در پروژهای مسکن مهر با توجه به اصول طراحی محیطی پیشگیری از جرم (CPTED)

نویسندگان

چکیده

چکیده

نظریه CPTED را می‌توان طراحی مناسب و به کارگیری بهینه محیط مصنوع برای کاهش جرایم شهری و ترس از جرم دانست که در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان تأثیر بسزا دارد. در این جستار سعی شده است با نگاهی توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اصول CPTED طرح مسکن‌مهر را که یکی از انواع مساکن اجتماعی است، بررسی کنیم و نگاهی نقادانه به سیاست‌های دولت در اجرای این طرح بیفکنیم. ماهیت این نوعِ خاص از مسکن، رویه اجرایی آن که با سیاست‌های عمومی حاشیه‌گرایی، کوچک‌سازی و بلندمرتبه‌سازی همراه است، و نیز آسیب‌پذیری گروهِ هدفِ این پروژه با‌توجه‌به شرایط درنظرگرفته شده برای اعضا در قوانین مسکن‌مهر، نگرانی‌هایی جدی را درخصوصِ افزایش آمار جرایم و ناهنجاری‌ها در سایت‌های مسکونی مسکن‌مهر به‌وجود آورده است.

کلیدواژه‌ها