موارد جرح و رد داور در حقوق داخلی و بین الملل

نویسندگان

چکیده

ایراد به صلاحیت و شایستگی داور حق و ضمانتی به نفع طرفین داوری برای اطمینان از شایستگی داور می­باشد. این حق که معمولاً در قواعد و قوانین داوری ملّی و بین­المللی از آن با عنوان جرح داور یاد شده است، در تأمین روند صحیح داوری رکنی اساسی و لازم است. وانگهی در تمامی قواعد و مقررات داوری نیز اصل آزادی اراده در جرح داوران پذیرفته شده است. لذا طرفین می­توانند تاجایی که با قواعد امری کشور محل داوری تعارض نداشته باشد نسبت به جرح و تشریفات آن توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، قواعد مربوط به جرح در قانون کشور محل داوری در داوری موردی و قواعد جرح سازمان داوری در داوری سازمانی اجرا می­گردد.

در قوانین ملّی کشورها و قواعد کنوانسیون­ها و سازمان‌های دائمی داوری، اصولاً نسبت به جرح داور و موارد آن، آیین و تشریفات آن، آثار و نتایج جرح صراحتاً ضوابطی پیش­بینی شده است. از جمله اصولی که در اکثر قوانین ملّی و قواعد داوری بین‌المللی بر جرح حاکم است و می‌توان مطابق آن­ها داور را جرح نمود اهلیت، تابعیت، سوءرفتار، توانمندی، استقلال، بی‌طرفی و شروط مورد توافق می‌باشد. با بررسی تطبیقی درخصوص این موارد به نظر می­رسد که در هیچ­یک از‌ قوانین ملّی و قواعد داوری بین­المللی به‌طور یک­جا به همه آن­ها اشاره نشده است. 

کلیدواژه‌ها