هنر: وکیل و مسئله روایت (با نگاهی به داستان انسان، جنایت و احتمال نادر ابراهیمی)

نوع مقاله : گوناگون

نویسنده

1 دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم شناسی

2 وکیل پایه یک دادگستری