تبلور اثرگذاری مقررات شکلی در توجه اتهام و تعیین ضمانت اجراهای کیفری (پرونده خوانی و تحلیل حقوقی با موضوع کلاهبرداری)

نوع مقاله : نقدها و رویه‌ها

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری, دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مشهد

2 مدرس دانشگاه آزاد واحد مشهد