امثال: طلب و دین و پایندانی (ضمانت) در آینه زبانزدها و امثال

نوع مقاله : ادبی و تاریخی

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 مدیر تارنمای چه بگویم (www.hassani.ir)