طنز: زهد و ریا و می‌سارا (جلوه‌ای از طنز ادبی ایران)

نوع مقاله : ادبی و تاریخی

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 مدیر تارنمای چه بگویم (www.hassani.ir)