قراردادهای هوشمند (مفهوم، عناصر، ویژگی‌ها و کارکردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

3 snejatzadegan.com

کلیدواژه‌ها

موضوعات