تعدد جرم در قلمرو آیین دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

3 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،

موضوعات