هنر: نگاهی به نمایش وکلا در تاریخ سینمای ایران با نگاهی به سینمای هالیوود

مطالب عمومی

نویسنده

1 دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی

2 مدرس دانشگاه