جلوه‌های نقض حقوق صاخحبان علائم تجاری (با تاکید بر رویه‌ی قضائی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی ، یکی از بخش های مهم تجارت به شمار می رود و بعضاً نقش تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفا می نماید. بر این اساس قانون گذاران کشورهای مختلف، ازجمله ایران از علائم تجاری در برابر نقض آن حمایت می نمایند. با این وجود، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی روش های مختلفی برای نقض حقوق صاحبان علائم تجاری متصور است که توجه بیشتر قانون گذار، تقویت سازوکارهای اجرایی، پیش بینی قوانین و مقررات کارآمد و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده را در این خصوص ضروری می نماید . پژوهش حاضر در تلاش است تا ضمن مطالعه مفاهیم بنیادین شرایط تحقق نقض علائم تجاری و شیوه های آن، رویه قضایی دادگاه های حقوقی ایران را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات