جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 وکیل پایه یک دادگستری

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

چکیده

یکی از مهم ترین تضمینات دادرسی منصفانه بر اساس اسناد بین المللی و حقوق داخلی، حق دسترسی به وکیل و فراهم نمودن تسهیلات دسترسی به خدمات و معاضدت های مرتبط با آن است. در این میان، نقش وکیل در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است و تضمین کننده حقوق دفاعی طرفین دادرسی کیفری، خصوصاً متهم می باشد. اعمال هرگونه محدودیت در مسیر بهره مندی از این حق برای متهم در فرایند دادرسی کیفری موجب تضعیف حق دفاع و برخورداری از دادرسی عادلانه خواهد بود.گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 حق برخورداری از وکیل بویژه قبل از مرحله دادگاه چندان قابل توجه نبود، اما اشکلات و خلأهای موجود در آن، سبب شد تا نقش و جایگاه وکلای دادگستری و حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه بیشتری قرار گیرد که این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و به طور کلی نقش و جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری ، خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات