ضمائم (تازه‌های آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، تازه‌های قوانین و مقررات کاربردی، احکام محکومیت دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری خراسان، معرفی زندگینامه و اندیشه‌های مرحوم دکتر عزت الله عراقی: در ستایش داد، مهر و فرزانگی)