ایجاد حق فسخ، ضمانت اجرای شرط تخلف از پرداخت ثمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 مدرس دانشگاه

2 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات