آئین نامه داخلی حرفه وکالت در فرانسه مصوب 30 نوامبر 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات