تحلیلی بر قانون اصلاح ماده 54 مکرر و تبصره 8 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

2 وکیل پایه یک دادگستری

موضوعات