کفالت اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی از متهمین و چالشهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری

چکیده

بالا بودن نرخ جمعیت زندانیان ومعضلات و مشکلات اجتماعی و حقوقی و روانی که زندان به دنبال دارد، همواره یکی از دغدغه های مهم نظام قضایی کشور ما بوده است و تلاش هایی که با هدف رفع این معضلات و جایگزینی سیاست های کیفری جدید در چند سال اخیر سرعت گرفته موید این امر است.بازداشت های قبل از محاکمات کیفری به دلیل عجز از پرداخت وثیقه یا معرفی کفیل، هرچند موقت اما سهم قابل توجهی از محبوسین را به خود اختصاص می دهد.متعاقب اصلاحات عمده ای که به هدف کاهش مشکل مزبور در قوانین پیموده شد، بالاخره قانونگذار در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 به عنوان یک نوآوری مهم و در پاسخ به نیازهای اجتماعی و حقوقی روز، بحث قبول کفالت اشخاص حقوقی از متهمین را در تبصره ماده 221 پذیرفت و می توان گفت گامی بلند در جهت توسعه زمینه اجرای قرارهای تامینی برداشت. اما باید دید در مقام عمل ، کفالت اشخاص حقوقی به ویژه اشخاص حقوقی بخش عمومی ودولتی تا چه حد قابلیت اجرایی دارد.در این جستار با بررسی قوانین و مقررات مختلف، به معاذیر متعدد و مختلفی اشاره خواهیم نمود که تا حد بسیار زیادی اجرای تبصره فوق را با موانع قانونی مواجه نموده و متعذر می نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات