نقد رأی: اصل اختیار یا اذن صرفنظر از ظاهر و شکل، معامله را از فضولی بودن خارج می‌کند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی