بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، وکیل پایه یک دادگستری

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مدرس دانشگاه

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شمال

چکیده

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس، پیش بینی شده است. همچنین اگر زوجین در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، در رابطه با امور مالی شرطی مانند شرط تنصیف دارایی کرده باشند، دادگاه در زمان طلاق، به آن شرط عمل میکند. آیا زوجه علاوه بر مطالبه نصف اموال زوج، می تواند اجرتالمثل ایام زوجیت را هنگام طلاق مطالبه نماید؟ به موجب قانون، زوجه بابت زحماتی که در منزل زوج، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، مستحق دریافت اجرتالمثل است. همچنین اگر زوجین بر شرط تنصیف دارایی توافق کرده باشند، چنانچه درخواست طلاق توسط زوج بوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است نصف اموال خود را که در ایام زندگی مشترک با زوجه تحصیل نموده است، به وی بپردازد. در این مقاله خواهیم دید اجرتالمثل و تنصیف دارایی، هر کدام دارای مبنای جداگانه ای هستند و جمع بین این دو حق امکانپذیر است و مطالبه هر یک از آنها منوط به عدم وجود دیگری نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات