نویسنده = امیر دلاوری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی حق حبس در قراردادهای مستمر

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 25-43

امیر دلاوری


2. بررسی مفهوم و مصادیق قراردادهای مستمر

دوره 3، شماره 8، بهار 1392، صفحه 65-80

امیر دلاوری