نویسنده = محمد مهدی حسنی (خواب بین)
طنز: زهد و ریا و می‌سارا (جلوه‌ای از طنز ادبی ایران)

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 71-81

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


متون: نگاهی به شرح‌های فارسی (ادبی) شهاب‌الاخبار

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 82-102

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


امثال: طلب و دین و پایندانی (ضمانت) در آینه زبانزدها و امثال

دوره 12، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 103-138

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) : بخش دوم

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 75-98

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


آراء و نقدها: وقتی‌که اصول و قواعد حقوقی عرض‌اندام می‌کنند

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 151-170

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم(فولکلور)

دوره 6، شماره 15، اسفند 1395، صفحه 201-224

محمد مهدی حسنی


گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختوم

دوره 1، شماره 2، مهر 1390، صفحه 30-43

محمد مهدی حسنی