تعداد مقالات: 159

1. سخن سردبیر:پیشگیری با نگاهی به دادخواهی های حقوقی

دوره 3، شماره 8، بهار 1392، صفحه 9-12

سید محسن حسینی پویا


2. سخن سردبیر: دادرسی؛ هزینه یا درآد؟

دوره 3، شماره 10، پاییز 1392، صفحه 9-12

سید محسن حسینی پویا


3. سخن سردبیر: پدری برای حقوق

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 9-10

سیدمحسن حسینی پویا


4. سخن سردبیر: وظیفه حکومت در پرداخت بدهی تنگدستان

دوره 5، شماره 14، پاییز 1394، صفحه 9-13

سید محسن حسینی پویا


5. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا


6. سخن سردبیر: استقلال وکالت

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 10-11

سید محسن حسینی پویا


7. سخن نخست

دوره 2، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 11-17

غلامرضا طیرانیان


8. سخن سردبیر: ارتباط اخلاق حسنه با نظم عمومی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 11-12

سید محسن حسینی پویا


11. کودک همسری

دوره 8، شماره 17، پاییز 1397، صفحه 11-16

سیدمحسن حسینی پویا


12. شهر ترمیمی

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 11-12

عباس شیخ الاسلامی


13. سخن نخست: تعارض بین آزادی مذهب و آزادی بیان

دوره 2، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 13-14

عباس کریمی


14. سخن نخست: وکیل مستقل؛ مدافع حقوق مردم

دوره 3، شماره 10، پاییز 1392، صفحه 13-21

حسن روحانی


15. اعتراف و تجدید نظر از احکام در حقوق کیفری انگلستان

دوره 4، شماره 12، تابستان 1393، صفحه 13-23

سهیلا محمدی؛ حسین شعبانی


16. قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا

دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 14-29

عبدالمجید مرتضوی؛ حسن ابراهیمی


17. حقوق عمومی در ایران باستان

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390، صفحه 15-25

امیر حسین نوربخش


18. مصلحت در نکاح اطفال و ضمانت اجرای آن

دوره 3، شماره 8، بهار 1392، صفحه 15-31

محمد عابدی؛ هادی طاهری


20. راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین

دوره 9، شماره 18، بهار 1398، صفحه 15-36

سیدحسین حسینی؛ طاهره قوانلو


21. حق برخورداری کودکان از آزادی

دوره 6، شماره 15، زمستان 1395، صفحه 17-32

سید محمد مهدی قبولی در افشان؛ فاطمه سلیمانی؛ سعید محسنی


22. تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی

دوره 7، شماره 16، زمستان 1396، صفحه 17-34

محمد فرجیها؛ عباس شیخ الاسلامی؛ ازاده ساطعی


24. نقش مراقبت های پس از خروج در پیشگیری از تکرار جرم

دوره 2، شماره 5، تابستان 1391، صفحه 21-38

فاطمه مسرور


25. جایگزین های نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1391، صفحه 17-33

محسن نورپور؛ مسعود احمدی