موضوعات = حقوق کیفری
تعداد مقالات: 16
2. جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری

دوره 11، شماره 21، اسفند 1400، صفحه 100-120

میثم مهدوی شنقی


3. بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) : بخش دوم

دوره 9، شماره 19، اسفند 1398، صفحه 75-98

محمد مهدی حسنی (خواب بین)


4. شهر ترمیمی

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 11-12

عباس شیخ الاسلامی


5. راهبردهای کاهش تأثیر پیشینه کیفری در اشتغال محکومین

دوره 9، شماره 18، فروردین 1398، صفحه 15-36

سیدحسین حسینی؛ طاهره قوانلو


8. کودک همسری

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 11-16

سیدمحسن حسینی پویا


10. تحلیل کارکرد دولت الکترونیک در پیشگیری از فساد

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 37-48

عارف خلیلی پاجی


11. حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 149-166

نسیم خداخواه


12. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم سرقت و تعیین کیفرِ آن

دوره 8، شماره 17، آذر 1397، صفحه 211-226

فرهاد شاهیده


14. تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی

دوره 7، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 17-34

محمد فرجیها؛ عباس شیخ الاسلامی؛ ازاده ساطعی


16. بررسی قابلیت مطالبه دیه عضو پیوندی از حیوان به انسان

دوره 7، شماره 16، اسفند 1396، صفحه 115-131

سپیده الوانی جامی؛ سعید خوافی